Ftësë studentëve për Kampin e 14-të Regjional Euroatlantik REACT

Ftësë studentëve për Kampin e 14-të Regjional Euroatlantik REACT

Kampi i 14-të Regjional Euroatlantik REACT do të mbahet  më 15 – 18 Nëntor 2021 dhe organizuar nga Qendra ALPHA. Tema e propozuar është: “Rëndësia e procesit të negociatave për stabilitetin në rajon”.

Me zbatimin e REACT synohet të kontribohet në edukimin e pjesëmarrësve për konceptin, rëndësinë dhe avantazhet e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në NATO dhe BE. REACT do të mbledhë rreth 60 pjesëmarrës nga rajoni (Mali i Zi, Kosova, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina) të cilët do të mbështesin objektivat e mëposhtme: promovimin e politikave që inkurajojnë interesat, motivimet dhe dëshirën e qytetarëve për të mbështetur politikat e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimi duke hapur një debat publik ekspert dhe të gjerë për të perceptuar sesi ky proces mund të forcohet në dritën e rrugëve të mundshme politike dhe ekonomike, si dhe përfitimeve të mundshme të sigurisë në të ardhmen nga integrimi në BE dhe NATO.

Kjo thirrje së pari ju drejtohet studentëve të komuniteteve ose përfaqësuesve të organizatave studentore.

Të interesuarit le të kontaktojnë e drejtohen tek:

Astrit Istrefi

Executive Director

The Balkan Forum

Email: [email protected]

Mobile: +383 49 427 222

Skype: aistrefi

Web: https://thebalkanforum.org

tp-bottom