Ftesë për pjesëmarrje në Konferencë me rastin e Ditës së BE-së kundër trafikimit

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencë me rastin e Ditës së BE-së kundër trafikimit

Trafikimi i qenieve njerëzore është një nga krimet më fitimprurëse në të gjithë botën. Task Forca Austriake për Luftën kundër Trafikimit të Njerëzve organizon këtë konferencë me rastin e Ditës së BE-së Kundër Trafikimit në bashkëpunim me Institutin e Vjenës për Dialog dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (VIDC), Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), OSBE-në, dhe këtë vit për herë të parë, Principata e Lihtenshtajnit, pa pagesë.

Pjesëmarrësve u kërkohet të plotësojnë formularin e regjistrimit deri më 11 tetor 2021 dhe të regjistrohen për seancën plenare pasditen e 13 tetorit, si dhe për një nga katër punëtoritë në mëngjesin e 14 tetorit. Prandaj, kërkohet regjistrim online.

Fokusi i konferencës së këtij viti që shënon Ditën e Anti-trafikimit të BE-së, titullohet "Ndiqni paratë: Aspektet financiare të luftimit të trafikimit me njerëz". Duke u zhvilluar praktikisht si dhe personalisht në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare të Vjenës, qëllimi i konferencës është të ndriçojë rrugët e fshehura të parave në këtë biznes miliard dollarësh. Si i identifikoni pasuritë e dyshimta? Si të sigurohemi që paratë të arrijnë vërtet tek të prekurit? Cili është ndikimi i pagesave të humbura të pagave dhe përfitimeve të sigurimeve shoqërore në jetesën e të prekurve?  Konferenca do të organizohet në një diskutim panel dhe katër punëtori, do të diskutohen këto dhe pyetje të tjera. Konferenca përfshinë institucionet qeveritare, organizatat ndërkombëtare, OJQ-të, si dhe përfaqësues nga sektori privat.

Për më shumë detaje rreth konferencës, vizitoni lidhjen: Follow the Money: Financial Aspects of Combating Human Trafficking | 2021-10-13 - 2021-10-14 (eventmaker.at).

Invitation

 

tp-bottom