Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i dytë) për vitin akademik 2021/2022

Rezultatet përfundimtare:

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Filologjisë

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e parë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet sipas orarit:

1. Fakulteti i Edukimit me datë 05.10.2021 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

 • Programi Parashkollor në ora 09:00 - 15:00
   

2. Fakulteti i Filologjisë me datë 05.10.2021 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

 • Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në ora 09:00 - 15:00
 • Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim 09:00 - 15:00
   

3. Fakulteti i Mjekësisë me datë 06.10.2021 (në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë)

 • Programi Shëndet Publik në 09:00 - 15:00
 • Programi Fizioterapi në ora 09:00 - 15:00
 • Programi Menaxhim Shëndetësor në ora 09:00 - 15:00


4. Fakulteti i Shkencave Sociale me datë 05.10.2021 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

 • Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale në ora 09:00 - 15:00

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

d)  Pagesa për një semestër për studentë që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime te rregullta.

 

tp-bottom