Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë për vitin akademik 2020/2021

Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë për vitin akademik 2020/2021

Njoftimi

tp-bottom