Konkurs plotësues - afati i dytë i konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor dhe Master në vitin akademik 2021/2022

Konkurs plotësues - afati i dytë i konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor dhe Master në vitin akademik 2021/2022

KONKURSI

 

APLIKO ONLINE

tp-bottom