Hapet thirrja e projektit "ICT for Kosovo's Growth", nga fusha e ICT e Digjital Skills

Hapet thirrja e projektit "ICT for Kosovo's Growth", nga fusha e ICT e Digjital Skills

Projekti "ICT for Kosovo's Growth", ka hapur thirrjen për “Roundin III” për programin e trajnimeve të avancuara nga fusha e ICT e Digjital Skills, nga Prishtina REA. Modulet kanë nga 300 orë trajnimi me kurrikula të avancuara.

Mudulet e trajnimit janë 7 gjithsej dhe janë falas:

Moduli 1:  Cyber Security Practitioner;

Moduli 2: Offensive Cyber Security Penetration Testing;

Moduli 3: Web Application Development Professional;

Moduli 4: Web Development Practitioner;

Moduli 5: Java and Mobile Application Developer;

Moduli 6: Enterprise Java Application Developer;

Moduli 7: Python.

Afati i fundit për aplikim është 3 shtator 2021 dhe aplikimi bëhet vetëm përmes platformës online: e.ictkosovo.eu

Call for application on Training Program

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom