Rregullat e paraqitjes në provim pranues

Rregullat e paraqitjes në provim pranues

Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të posedojnë:

- Dokument të identifikimit

- Letër konfirmimin e aplikimit 

- Maskë mbrojtëse (sipas Vendimit të Qeverisë)

- Ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

 

Linku për oraret e provimit pranues

tp-bottom