Ftesë në Shkollën e Mësimit të Avancuar të UNIVERSITETIT COTE D'AZUR

Ftesë në Shkollën e Mësimit të Avancuar të UNIVERSITETIT COTE D'AZUR

Universiteti COTE D'AZUR ka nisur Edicionin e Pestë të Shkollës së Mësimit të Avancuar, që po vazhdon zhvillohet online në datat 12-16 korrik:

Programi vijon kështu:

Link
 

12 korrik - Nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 12:15 pasdite - NJOHJA DHE MAKINA E FJALËS

PËRKTHIMI NGA TEORIA E VENDIMIT TAY BAYES NË MSIMIN E MAKINËS DHE RRJETET E AVANCUARA NEUTRALE Nga Prof. Hermann Ney

 

13 korrik – Nga ora 14:00 deri në orën 17:15 – PërforcimI I MËSIMIT DHE RRJETET NEUTRALE

Nga Prof. Andrew G. Barto

 

14 korrik - Nga ora 9:00 e mëngjesit deri në orën 12:15 – MËSIMI NË PËRSHTATJE: NJË SHIKIM I AVANCUAR NË ADAPTIMIN E DOMENIT PËR NJOHJEN VIZUALE nga Prof. Elisa Ricci

 

15 korrik - Nga ora 9:00 e mëngjesit deri në orën 12:15- MODELE E AVANCUARA GJENERATIVE:  FONDAMATET, APLIKIMET DHE PROBLEMET E HAPURA Nga Dr. Danilo J. Rezende

 

16 korrik - Nga ora 9:00 e mëngjesit deri në orën 12:15- RRJETET GRAFIKE NEUTRALE DHE KOMPJUTERIZMI NEURAL-SIMBOLIK NGA PROF. Marco Gori

 

Për biot e tyre mund të klikoni:

https://univ-cotesazur.fr/events-uca/deep-learning-school/speakers

 

Ju lutemi vini re gjithashtu se regjistrimi është i detyrueshëm.

 

Për t'u regjistruar, ju lutemi vizitoni

https://univ-cotesazur.fr/events-uca/deep-learning-school/registration

 

 

tp-bottom