Ftesë për pjesëmarrje në Forumin e IV-të të Ndërkombëtarizimit të Arsimit të Lartë në Universitetin WSB

Ftesë për pjesëmarrje në Forumin e IV-të të Ndërkombëtarizimit të Arsimit të Lartë në Universitetin WSB

Përmirësimi i përvojës së studentëve ndërkombëtarë do të mbahet në formë virtuale në datat 24-26 maj.

Ideja e kësaj ngjarje është të krijohet një platformë e rrjetit për shkëmbimin e njohurive dhe praktikave më të mira të cilat lehtësojnë zhvillimin e universitetit ndërkombëtar.

Edicioni i këtij viti i forumit do të përqëndrohet në rritjen e reagimeve pozitive të studentëve ndërkombëtarë duke prekur aspekte të tilla si shërbime të përshtatura nga studentët, programe ndërkombëtare lëvizëse-përfshirëse, ndërtimin e aftësive ndërkulturore dhe aftësitë e punësimit të studentëve, integrimin e studentëve ndërkombëtarë me studentët vendas dhe komunitetin akademik etj.

Në këtë takim, pritet të ketë folës të shquar, të cilët do të ndajnë me të gjithë njohuritë dhe përvojën e tyre praktike mbi procesin e ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë dhe shërbimeve të studentëve.

 

Agjenda e ngjarjes, si dhe linku i regjistrimit janë në dispozicion në linkun e mëposhtëm:

https://wsb.edu.pl/en/university/interuni-2021/program

Fotot e lajmit

tp-bottom