Takohet Këshilli Qendror për Sigurim të Cilësisë në Universitetin “Fehmi Agani”

Takohet Këshilli Qendror për Sigurim të Cilësisë në Universitetin “Fehmi Agani”

Të mërkuren, Këshilli Qendror për Sigurim të Cilësisë në Universitetin “Fehmi Agani” në Gjakovë, i përbërë nga Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra, kryetare, Prof. Ass. Dr. Labinot Berisha, Prof. Ass. Dr. Laura Naka, Prof. Ass. Dr. Dardan Koçinaj, z. Daut Islami dhe z. Abedin Sadrija u takuan për të diskutuar rreth zhvillimeve të sigurimit të cilësisë në universitet.

Në këtë takim u shqyrtuan rekomandimet e raporteve nga njësitë akademike, aprovimi i raportit përmbledhës i vlerësimit të stafit akademik, përcaktimi i fokus grupeve me studentë, ri-shqyrtimi dhe aprovimi i pyetësorit për studentë, dhe pika të tjera.

Fotot e lajmit

tp-bottom