Ftesë për Programin Master në Studimet Legjislative, Universiteti i Luksemburgut

Ftesë për Programin Master në Studimet Legjislative, Universiteti i Luksemburgut

Ftojmë studentët për mundësinë e Masterit në Studimet Legjislative në Universitetin e Luksemburgut (https://wwwen.uni.lu/studies/fhse/master_in_legislative_studies)

Programi Master në Studimet Legjislative ofron të dhëna, klasa dhe seminare nga akademikë dhe praktikues të më shumë se 10 kombësive të ndryshme në administratën publike, drejtësi, etikë, gjeografi, filozofi, politeknik, shkenca politike dhe sociologji. Kjo qasje multidisiplinare i përgatit studentët për aksionet komplekse që lidhen me procedurat legjislative dhe sfidat antropologjike, kulturore, mjedisore, gjeopolitike dhe teknologjike me të cilat duhet të përballen sistemet politike.

Gjuhët e mësimdhënies janë gjuha frënge  dhe  gjuha angleze.

Masteri në Studimet Legjislative rezulton nga një partneritet unik i mësimdhënies dhe hulumtimit midis Universitetit të Luksemburgut, Universitetit Aix-Marseille (Francë), Universitetit Babes-Bolyai (Rumani) dhe Universitetit Laval (Kanada - rrugë e diplomës së dyfishtë drejt shkallës së Masterit)

Studentët gjithashtu mund të marrin një certifikatë të studimeve Evropiane Erasmus + në partneritet me tetë universitete Evropiane në krye të Masterit të tyre.

• 120 ECTS

• 1500 euro / viti

• Praktikë në institucionet publike dhe firmat private të auditimit dhe këshillimit

-Afatet për regjistrimet në internet:

  • Kandidatët jo evropianë: 30 prill 2021

https://wwwen.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_candidature/master/ma_candidat s_pays_tiers / master_en_etudes_parlementaires

  • Kandidatët nga vendet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) dhe Zvicrës: 14 Gusht 2021

Për çdo informacion shtesë në lidhje me këtë Master ju lutem kontaktoni: [email protected]

Fotot e lajmit

tp-bottom