Ftesë për punëtori nga Inovation Lab Kosova

Ftesë për punëtori nga Inovation Lab Kosova

UNICEF Innovations Lab Kosovo/ PEN , PODIUM, ofron punëtori për studentet tanë.

Qëllimi i të cilës është avokimi social duke zhvilluar kampanja në forma të ndryshe dhe e cila ua mundëson te rinjve te moshave 15-24 vjeçare të jenë ndryshues të rinj në komunitetin ku ata jetojnë.

Duke pasur parasysh qe tashme mënyra e realizimit të sesioneve informuese është pothuajse e pamundur, po mundohemi te gjejmë rruge alternative me bashkëpunëtorë te kamotshëm te Innovations Labit-it. Qe mund te bartin informacionin tek të rinjtë me të cilët ju punoni.

 

KRITERET PËR APLIKIM:

  • Ekipi juaj duhet t’i ketë jo më shumë se pesë (5) anëtar tërësisht;
  • Çdo anëtar i ekipit tuaj duhet të jetë i moshës 15 deri 24 vjeç;
  • Çdo anëtar duhet të jetë qytetarë i/e Republikës së Kosovës;
  • Çdo anëtar duhet të jetë prezent përgjatë punëtorisë, në datat 12-16 Prill, 2021.


Afati i fundit për aplikim: 04 Prill, 2021.


Linkun së bashku me të gjitha informatat në lidhje me punëtorin dhe mënyrën e aplikimit i gjeni në vegzën ne vazhdim:

Link

tp-bottom