Njoftim për Fellows Teach For Kosova

Njoftim për Fellows Teach For Kosova

Hapet aplikimi për kohortën e dytë të Fellow Teach for Kosova

Teach For Kosova është një lëvizje në përpjekje të siguroj që të gjithë nxënësit në Kosovë të kenë qasje në një arsim cilësor.

Aplikimi është i hapur për:

  • Mësimdhënës ekzistues me 1-3 vite përvojë
  • Studentë që presin të diplomojnë deri në shtator 2021 – në çfarëdo drejtimi
  • Të rinjtë nën moshën 35 vjeçare që kanë diplomë bachelor.

Çka mund të përfitoni:

  • 2 vite përvojë në mësimdhënie
  • Mentorim dhe zhvillim të lidershipit
  • Trajnime të vazhdueshme
  • Pjesë e rrjetit global të Teach For All me mbi 60,000 alumni.

 

Aplikimi është i hapur nga data: 15 nëntor deri me 15 dhjetor.

Për të mësuar më shumë rreth Fellowship-it dhe për të aplikuar, vizitoni web-faqen:

https://www.teachforkosova.org/beumlhuni-fellow.html?fbclid=IwAR1rur_HAajrBAPWADG7jpgnYr9n92b6FoA0pDGUSKI3Xi38JDyEzARTOtQ

tp-bottom