Njoftim për bursa të doktoratës në Austri dhe Norvegji

Njoftim për bursa të doktoratës në Austri dhe Norvegji

Pozitë e Doktoratës, Danube University, Austria

Burse studimesh në PhD Qeverisja Globale e Migracionit të Detyruar dhe Mobiliteti në Bursa pwr Migracion të Modeluar. 

Për më shumë informacione, ju lutem vizitoni faqen zyrtare:

https://www.donau-uni.ac.at/en/university/organization/vacancies.html?fbclid=IwAR1miwrK_RucE8TYQb23WIVHmT-BSRgnhZdN6j9FmdN8UJilnW6YAO5-_I0

Pozita e Doktoratës – Migracioni Nderkombëtarë dhe Mardhëniet Etnike, Universiteti i Bergenit, Norvegji

tp-bottom