Steering Council Decisions

Title Document
Vendim për refuzimin e kërkesës së federatës se sporteve Universitare Download
Vendim për pagesën e studentëve tutorë Download
Vendim, formohet komisioni për propozimin e planifikimit të buxhetit në bazë të kontratës kolektive Download
Vendim për dhënien e mirënjohjes së rektorit të UFAGJ, prof. ass. Dr. Artan Nimani Download
Vendim , miratohet propozimi i Rektorit për rizgjedhjen e Sekretarit të përgjithshëm në Universitet Download
Vendim, miratohet raporti i Buxhetit për tre mujorin e parë të vitit 2021 Janar-Mars Download
Vendim për formimin e komisionit Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Studentëve Download
Vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore për fushatë zgjedhore Download
Vendim për shpallen e zgjedhjeve të studentëve Maj 2021 Download
Vendim, miratohet plani i veprimit të parlamentit studentor Download
Vendim , miratohet mbulimi i shpenzimeve të anëtarësimit në American Council on Education-ACE Download
Vendim , miratohet kërkesa e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për vizitë në Tiranë Download
Vendim , miratohet kërkesa e pranuar nga Prof.Behxhet Gaxhiqi Download
Vendim për miratimin e raportit të punës së Këshillit Drejtues për vitin 2020 Download
Vendim , refuzohet kërkesa nga Prof.Sejdi Sejdiu Download
Decision on the approval of the request for coverage of expenses in the amount of 100 euros for each participant in the "XI International Conference on Language and Social Sciences" Download
Decision on supplementing and amending the decision no.05 / 1405 dated 04/10/2019 of the Steering Council of UFAGJ Download
Decision approving the request for reimbursement of English translation costs of the SER Download
Decision approving the request for the organization of the Holocaust Remembrance Day at UFAGJ Download
Decision on the approval of the UFAGJ Budget Report for 2020 Download
Vendim për zgjedhjen e Prof.Ass.Dr. Laura Naka, Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Download
Vendim për miratimin e logos, stemës dhe flamurit të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Download
Decision for the Election of Prof. Ass.Dr. Laura Naka as Vice Rector for Academic Development and Quality Enhancement Download
Decision on the approval of the announcement of the competition for the Coat of Arms and the Flag of UFAGJ Download
Decision on the establishment of the Statutory Commission of UFAGJ Download
Decision on the approval of the Regulation of the University Center for psycho-social counseling Download
Decision on the approval of the Strategic Plan and Action Plan for 2021-2025 Download
Decision to stimulate the employee of the year by the administrative staff of UGJFA Download
Decision on the establishment of the University Center for Psychosocial Counseling Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the regulation for the University Center for Psycho-Social Counseling of UGJFA Download
Decision on the approval of the regulation on the principles and structure of the Didactic Center in UGJFA Download
Decision on the functioning of the offices in the administration of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision for the senator student Florentina Berisha Download
Decision on approval of the request with no. 05/1859 of the student Arta Malota for financial support for the realization of the university magazine "Ardhmëria" Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Assoc. Dr. Hilmi Hoxha Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Assoc. Dr. Haxhi Kamberi Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 to stimulate the scientific work of Ass. Zamira Gashi Download
Decision on the appointment of Prof. Assoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi as a member of the Ethics Council of UGJFA Download
Decision on approval of the request with no. 05/1849 by Prof. Assoc. Dr. Idriz Berisha to cover the cost of publishing the monograph "Systematic manifestations in rheumatoid arthritis" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1861, by Prof. Ass. Dr. Artan Nimani to cover the costs of publishing the monograph "Global financial crisis and effects in Kosovo" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1848, by Prof. Assoc. Dr. Haxhi Kamberi to cover the costs of publishing the monograph Download
Decision on approval of the request with no. 05/1862 by Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina for financial support of the publication of the university textbook "Teaching Theory" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1867 by Prof. Assoc. Dr. Lulzim Zeneli to cover the cost of publishing the monograph "Toxicology of metals" Download
Decision amending the Regulation on personal income of academic staff, allowances, functions and permanent commissions in UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on the Ombudsman of UGJFA Download
Decision on the appointment of Prof. Dr. Bajram Nuraj as Ombudsman of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision to amend the Code of Ethics Download
Decision on the approval of the rules of procedure of the Center for Career Development Download
Decision on approval of the regulation on Supervision of the Implementation of the Strategic Plan Download
Decision on the approval of the regulation for the engagement of students for practical work Download
Decision on the approval of the regulation on the establishment of the Advisory Committee on statutory issues Download
Decision on the approval of the request of Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha is a teacher at the Faculty of Medicine Download
Decision approving the request of the Committee for Science and Research Activities Download
Decision to approve the request of the Student Parliament for the anti-Covid awareness campaign Download
Decision to allow the publication of the book: "Shtejfën Gjeqovi and the Kanun of Lekë Dukagjini" Download
Decision to allow the publication of the book: "Poetics of children's literature" Download
Decision to allow the publication of the book: "Evaluation of the acute effects of airway pollution on respiratory and cardiovascular diseases" Download
Decision to announce the notification for exemption from payment of UGJFA students for the academic year 2019/2020 according to certain categories Download
Decision on awarding scholarships for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the request of the Center for Excellence and Teaching and the Career office for financial support for the organization of training of new staff Download
Decision to allow the publication of the book: "Causes of violence in children" Download
Decision on recruitment of academic staff for the needs of academic units Download
Decision on allowing as a separate publication, the publication of the book entitled: "New criminal phenomena in Kosovar society-anthropological and criminological overview" Download
Decision for abrogation of the decision with no.01 / 394 dated 23.03.2020 Download
Decision on the approval of the request of Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra, for financial support of the translation and publication of the book: "Deherorized Heroines" Download
Decision for the height of the prize "Din Mehmeti" Download
Decision on the functioning of the Faculty of Social Sciences within the institutional framework of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the Approval of the strategy of the University of Gjakova "Fehmi Agani" for Internationalization in the period 2020 – 2025 Download
Decision on supplementing the Regulation on the work of the Steering Council of the University of Gjakova Download
Decision on the appointment of the Central Commission for Quality Assurance Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting general normative acts on the organization, the manner of management of the University Health Center of UGJFA Download
Decision on the establishment of the University Health Center of UGJFA Download
Decision on the approval of the Rector's request for allocation of funds from the category of subsidies from the 2020 budget for the payment of interns Download
Decision on re-election of the Deputy Chairman of the Steering Council of UGJFA Download
Decision on re-election of the Chairman of the Steering Council of UGJFA Download
Decision on the approval of the Annual Financial Report for 2019 in UGJFA Download
Decision to establish the International Scientific Journal Journal of Social Education and Interdisciplinary Science (JSEIS) within the UGJFA Download
Decision on the approval of the request of the Literary Club of UGJFA students, "Pen Traces" Download
Decision on the establishment of the Institute for Environment and Health within the UGJFA Download
Decision on changing and amending the SC decision of UGJFA - no. 05/1493 dated 09/10/2019 Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on the principles of functioning of the institutes in UGJFA Download
Decision on the implementation of electronic communication standards within the official network of UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on the compensation of commissions established at the level of UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on Personal Income of academic staff, allowances for functions, honoraria and permanent commissions in UGJFA Download
Decision on the approval of the request of Prof.Assoc.Dr.Kamber Kamberi-Dean of FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-teacher, PhD. Yllka Imeri and PhD Saranda Buzhala Download
Decision on the establishment of the Commission for Budget Planning for 2020 and the Medium Term Budget Framework of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation for the Publishing House of UGJFA Download
Decision on the design and development of the new content of the official website of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Center for Career Development and Alumni in UGJFA Download
Decision on Drafting Strategic Plans of academic units Download
Decision on the appointment of the Commission for the allocation of university scholarships to UGJFA students Download
Decision on the establishment of the Commission for Drafting the Strategic Plan for Quality Assurance in UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for supplementing and amending the Code of Ethics of UGJFA based on the standards of KAA Download
Decision nOn the Establishment of the Quality Assurance Office Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Strategic Plan for the Internationalization of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation for scientific research activities of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Didactic Center at UGJFA Download
Decision on the establishment of the Central University Library in UGJFA Download
The Commission for drafting the Regulation for the International Summer University in UGJFA is established Download
Decision on supplementing the composition of the Commission for drafting the Draft Statute of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on Systematization of jobs in the Administration of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Unified Manual of the package of legal and sub-legal acts for the employment of academic and administrative staff Download
Decision on the establishment of the Publishing House in UGJFA Download
Decision on the establishment of the Office for Projects in UGJFA Download
Decision on the establishment of the International Summer University in UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Strategic Plan, Organogram and Regulation for the functioning of the University Library of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Student Handbook Download
Decision for the established commission for drafting the Strategic Plan of UGJFA 2020-2025 Download
Decision on awarding scholarships for the academic year 2019/2020 Download
Decision for exemption from payment of the semester for the academic year 2018/2019 Download
Decision on amending the "Rules and Procedures for General Elections in UGJFA" Download
Decision on coverage of expenses - AUF Download
Decision on financing the election campaign of UGJ students Download
The decision of the Board of Directors for the formation of the CEC for student elections Download
Decision on the election of the Deputy Chairman of the SC Download
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ Download
MESC decision on the appointment of members of the UGJFA SC Download
Decision on the election of four members of the SC from the regular academic staff of UGJFA Download
Decision on the appointment of the temporary commission for drafting the strategic plan (31.08.2017) Download
Decision on the appointment of the ad hoc commission for drafting the strategic plan Download
tp-bottom