Steering Council Decisions

Title Document
Vendim - 05 - 987 - Aprovohet kërkesa për pjesëmarrjen e studentëve në Akademinë Verore në Universitetin e Korçës Fan S.Noli Download
Vendim - 05 - 986 - Miratohet kërkesa me nr.prot.05-868 e dt.29.04.2024 e parashtruar nga Ass.Yllka Imeri Download
Vendim - 05 - 985 - Refuzohet ankesa me nr.prot.05-897 e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha Download
Vendim - 05 - 984 - Refuzohet ankesa me nr.prot. 05-898 e dt.30.04.2024, e parashtruar nga Prof. Dr. Kamber Kamberi Download
Vendim - 05-757 - Formohet grupi punues për prioritizimin e objektit i cili do të vendoset në tenderin për ndërtimin e kampusit Universitar Download
Vendim - 05 - 756 - Miratohet raporti i punës së Këshillit Drejtues për vitin 2023 Download
Vendim - 05-755 - Miratohet plotësim - ndryshimi i Rregullores për të ardhurat e personelit akademik Download
Decision - 05 - 593 - The proposal of the Council for Science to finance the scientific work of Prof. Dr. Lulzim Zeneli Download
Decision - 05 - 592 - The proposal of the Council for Science to finance the scientific work of Prof. Asst. Dr. Melinda Mula and Ass. Vllaznim Mula Download
Vendim 05 - 382 - Miratohet vendimi i Këshillit për Shkencë për financim të punimit shkencor të Ass. Rilind Obertinca Download
Vendim 05 - 381 - Miratohet vendimi i Këshillit për Shkencë për financim të publikimeve shkencore Download
Decision 05 - 251 - The request submitted by Prof. Dr. Haxhi Kamberi is rejected as incomplete for publication of the book - Public Health Download
Decision 05 - 250 - The request submitted by Prof. Ass. Dr. Agon Kokaj is rejected as incomplete for publication of the book entitled "Electronics in Medicine" Download
Decision 05 - 249 - The request submitted by Prof. Assoc. Dr. Zeqir Hashani is rejected as incomplete for publication of the book entitled - Cross-Border Flora Download
Decision 05 - 248 - The request for publication of the monograph submitted by Prof. Ass. Dr. Ramush Bejiqi is rejected as incomplete Download
Decision 05 - 247 - The request for the publication of the book - monograph submitted by Prof. Assoc. Dr. Faton Hoxha is rejected as incomplete Download
Decision 05 - 246 - The request for the publication of the monograph entitled - Care of burns submitted by Prof. Ass. Dr. Hasime Terziqi is rejected as incomplete Download
Decision 05 - 245 - The request of Prof. Dr. Haxhi Kamberi is rejected as incomplete for financial support Download
Decision 05 - 244 - The request submitted by Prof. Dr. Kamber Kamberi is partially approved for financial support Download
Decision 05 - 243 - The request submitted by Ass. Saranda Buzhala is partially approved for the realization of the research project - Teaching of Albanian literature Download
Decision 05 - 242 - The request submitted by Prof. Assoc. Dr. Labinot Berisha is partially approved for financial support Download
Decision 05 - 241 - The request submitted by Prof. Dr. Kamber Kamberi is partially approved for financial support Download
Decision 05 - 240 - The request submitted by Ass. Saranda Buzhala is partially approved for financial support Download
Decision 05 - 239 - The request submitted by Prof. Assoc. Dr. Labinot Berisha is partially approved for financial support Download
Decision 05 - 238 - The request of students of the Faculty of Medicine for participation in Ghent-Belgium is approved Download
Decision 05 - 237 - Funding of the participation in the international conference for Ass. Vllaznim Mula is approved Download
Decision 05 - 236 - The decision of the Council for Science with no. prot. 04-1564 for financing scientific works during the year 2022-2023 is approved Download
Decision 05 - 235 - For the stimulation of the staff engaged in the translation of the institutional RVV into English Download
Decision 05 - 234 - On the level of stimulation of tutor students engaged for the summer semester 2023-2024 Download
Decision 05 - 233 - Mr. Ilir Bytyqi is elected deputy chairman of the Governing Council Download
Decision 05 - 232 - Mrs. Majlinda Haxhikadrija - Ramadani is re-elected chairperson of the Governing Council in UFAG Download
Vendim - 05 - 2280 - Formohet komisioni për hartimin e Planit Strategjik 2025-2029 në UFAGJ Download
Vendim - 05 - 2279 - Formohet komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të planit strategjik 2021-2025 Download
Vendim - 05 - 2278 - Miratohet raporti i vetë vlerësimit për ri-akreditim institucional Download
Vendim 05 - 2277 - Autorizohet Rektori për shqyrtimin dhe aprovimin e kërkesave të cilat i drejtohen KD-së ,ne vlerë monetare prej 600.00 € Download
Decision 05 - 2174 - The request of the Student Parliament for the publication of the magazine Ardhmëria is approved Download
Decision 05 - 2173 - Prof. Asst. Dr. Dafina Kaçuri is elected Vice-Rector for Teaching and Student Affairs at UFAG Download
Decision 05 - 2172 - The request for annual membership in the Association of Electronic Libraries of Kosovo is approved Download
Decision 05 - 2082 - For the payment of the hours realized for the summer semester 2022-2023 for the additional hours for the regular academic and engaged staff Download
Decision 05 - 2081 - Membership for 2023 in the international organization Magna Charta Observatory is approved Download
Decision 05 - 2080 - The annual report for the review of the Strategic Plan 2021-2023 is approved in principle Download
Decision 05 - 2079 - The organization of the two-day workshop to finalize the institutional RVV is approved Download
Decision 05 - 2077 - The request of the student Vlora Efendija, recipient of the university scholarship, is approved Download
Decision 05 - 1925 - SP's request to participate in the Congress of Medical Sciences in Tirana is approved Download
Decision 05 - 1924 - The request for annual EUA membership for 2024 is approved Download
Decision 05 - 1923 - The request for annual membership in AUF is approved Download
Vendim 05 - 1922 - Miratohet raporti financiar për periudhën 01.01.2023 - 30.06.2023 gjashtë mujorin e parë të vitit 2023 Download
Vendim 05 - 1921 - Miratohet raporti financiar vjetor për vitin 2022 Download
Decision 05 - 1920 - The level of financial means for financing the research-scientific activity for the year 2024 is approved Download
Decision 05 - 1919 - The commission for the allocation of university scholarships for the academic year 2023-2024 is appointed Download
Vendim 05 - 1918 - Prof. Ass. Dr. Arben Boshnajku zgjedhet prorektor për hulumtime dhe kërkime shkencore, zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Download
Vendim 05 - 1917 - Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi zgjedhet prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte në UFAGJ Download
Decision 05 - 1915 - The request of the Literary Club for participation in the Book Fair in Tirana is approved Download
Decision 05 - 1884 - On the allocation of university scholarships for the academic year 2023/2024 Download
Decision 05-1758 - SP's request for the activity organized on the occasion of Breast Cancer Month is approved Download
Vendim 05-1759 - Miratohet rregullorja për të ardhurat personale të personelit akademik, shtesat sipas funksioneve dhe kompensimet e tjera në UFAGJ Download
Vendim 05-1536 - Prof. Ass. Dr. Drilon Bunjaku zgjedhet Rektor në UFAGJ Download
Decision 05 - 1335 - The commissions for the review of the Strategic Plan 2021-2025 are formed Download
Decision 05 - 1306 - The financing of the organization of the World Day of Physiotherapy is approved Download
Decision 05 - 1337 - The request submitted by Vice Chancellor Prof. is approved in principle. Asst. Dr. Nazli Tyfekçi, which deals with financial support Download
Vendim 05-1220 - Miratohet ekzekutimi i pagesës për projektin filmik "Din Mehmeti" Download
Vendim 05-1219 - Refuzohet kërkesa e Fakultetit të Mjekësisë për angazhim të profesorëve për përpilimin e pyetjeve Download
Vendim 05-1218 - Refuzohet lista e kandidatëve për pozitën e Rektorit Download
Decision 05-1215 - The proposal of the Commission for Scientific Research with no. prot. 02-967 for financing scientific works Download
Decision 05-1214-Approved the proposal of the Commission for Scientific Research with no. prot. 02-968 for financing scientific works Download
Decision 05-1213 - The decision with no. prot. is approved. 02-1006 of Prof. Haxhi Kamberi for financing the scientific work Download
Decision 05 - 1212 - The proposed decision with no. prot. 04-1804 for financing scientific works Download
Vendim 05-1187 - Miratohet Rregullorja për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore në UFAGJ Download
Vendim 05-1180 - Miratohet Rregullorja për Shtëpinë Botuese në UFAGJ Download
Vendim 05-915 - Miratohet raporti i punës së KD-së për vitin 2022 Download
Vendim 05-914 - Miratohet raporti i buxhetit për tremujorin e parë - TM1 të vitit 2023 Download
Decision 05 - 814 - Funding for the organization of Nursing Day is approved Download
Decision 05 - 640 - Funding for the organization of the International Conference at the Faculty of Philology - Issues of Language, Literature and Literary Translation is approved Download
Decision 05 - 299 - The request of the student parliament for the activity organized for the 10th anniversary of the establishment of the University is approved Download
Decision 05 - 233 - On the allocation of funds for campaign financing for the 2023 student elections Download
Decision 05-234 - The Central Electoral Commission is appointed for the general elections in UFAG Download
Vendim 05-155 - Për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve 2023 dhe plani dinamik i zgjedhjeve Download
Decision 05-156 - For the announcement of the 2023 general elections Download
Vendim 04-77-Miratohet emërimi i Prof.Ass.Dr.Shefqet Mulliqi,ushtrues detyre i dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale Download
Vendim 05-76-Majlinda Haxhikadrija-Ramadani zgjedhet Kryesuse e Këshillit Drejues në UFAGJ Download
Vendim 05-71-Prof.Ass.Dr.Ferdi Kamberi, zgjedhet ud.Prorektor për buxhet financa dhe infrastrukturë në UFAGJ Download
Vendim 05-70-Prof.Ass.Dr.Gentiana Muhaxhiri,zgjedhet ud.Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Download
Vendim 05-69-Prof.Ass.Dr.Nazli Tyfekçi,zgjedhet ud.Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte në UFAGJ Download
Vendim 05-68-Prof.Ass.Dr.Elsa Vula,zgjedhet ud.Prorektore për hulumtime dhe kërkime shkencore në UFAGJ Download
Vendim 05-67-Prof.Ass.Dr.Venera Vala-Këndusi,zgjedhet ud.Prorektore për mësimdhënie dhe çështjeve për studentë në UFAGJ Download
Vendim 05-2262,shfuqizohet vendimi 04-1733 ndaj Prof.Valdet Hysenaj Download
Vendim 05-2131-miratohet ankesa e parashtruar nga Meriton Binakaj Download
Vendim 05-2264,miratohen kërkesat e studentëve për kthim të mjeteve për regjistrim të semestrit Download
Vendim 05-2263,shfuqizohet vendimi 05-1722 i datës 02.11.2022 për zëvendësim të anëtarit të Këshillit të Etikës Download
Decision 05 - 2139 - request 05-1865 is approved for covering expenses for participation in the IPPE program in Ghent-Belgium Download
Vendim 05-2138-refuzohet kërkesa 05-1728 e parashtruar nga Prof.Sindorla Doli për pjesëmarrje në konferencën ICONSE në Antalya-Turqi Download
Vendim 05-2137-miratohet në parim kërkesa 05-1700 për mbështetje financiare për konferencën e organizuar nga Fakulteti i Edukimit Download
Vendim 05-2136-shfuqizohet vendimi 05-1726 miratim i botimit të librit të Prof.Ruzhdi Kadrija Download
Vendim 05-2135-Shfuqizohet vendimi 05-1727 miratim i botimit të punimit shkencor të Prof.Lulzim Zeneli Download
Vendim 05-2134-refuzohet kërkesa e parlamentit studentor për pjesëmarrje në konferencen e organizuar në KshI-Tiranë Download
Vendim 05-1997,Prof.Ass.Dr. Zeqir Hashani zgjedhet ushtrues detyre i Rektorit në UFAGJ Download
Vendim mbi shkarkimin e Rektorit të UFAGJ-së Download
Vendim 07-1727, miratohet kërkesa e parashtruar nga Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli Download
Vendim 05-1726, miratohet kërkesa e parashtruar nga Prof. Ass. Dr. Ruzhdi Kadrija Download
Vendim 07-1725, z.Agon Haxhikadrija zgjedhet Kryesues i Këshillit Drejtues të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Download
Vendim 05-1724, Dr. Shpetim Dylazeka zgjedhet Zëvendëskryesues i Këshillit Drejtues të UFAGJ - së Download
Vendim 05-1723, autorizohet menaxhmenti i UFAGJ - së që për vitin akademik 2022-2023 të shpallë konkursin për bursa konform rregullores Download
Vendim 05-1722, për zëvendësimin e përkohshëm të anëtarit të KD në Këshillin e Etikes Download
Vendim 05-1721, miratohet kërkesa e parashtruar nga këshilli i Fakultetit të Mjekësisë Download
Vendim 05-1612, miratohet kërkesa e parashtruar nga Parlamenti Studentor Download
Vendim 05-1686,miratohet raporti i buxhetit në UFAGJ,tremujori i dytë TM2 për periudhën Janar-Qershor 2022 Download
Decision 05-1685, the request submitted by Prof. Assoc. Kamber Kamberi, for the publication of the book, is approved Download
Vendim 05-1684,miratohet pjesërisht kërkesa për pjesëmarrje në konferencë ISCMP parashtruar nga Ass.Vllaznim Mula Download
Vendim 05-1157,rekomandim për plotësim të formularit sipas kërkesës për botim të librit nga Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi Download
Decision 05 - 1156 - The request received by Ass. Arben Boshnjaku for participation in the ENPHE 2022 annual conference is approved Download
Vendim 05-1155,refuzohet kërkesa për pagesë të komisionit për përpilimin e pyetjeve për provim pranues në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 05-1154,pagesa e studentëve tutor Download
Vendim 05-1153 ,miratohet kërkesa për ditën botërore të Fizoterapisë , pranuar nga Ass. Arben Boshnjaku Download
Vendim 05-950,refuzohet kërkesa e parashtruar nga studentja Luiza Koshi Download
Vendim 05-949,aprovohet kërkesa e Prof.Asoc.Dr.Idriz Berisha për kompensimin e pagave jubilare Download
Vendim 05-948,miratohet Rregullorja për të ardhura personale të personelit akademik Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekqi për mbështetje financiare për konferencë ndërkombëtare Download
Vendim për miratimin e kërkesës për anëtarësimin e UFAGJ - së në Asociacionin e Bibliotekave Elektronike për vitin 2022 Download
Vendim për miratimin e pjesshëm të kërkesës së prof. asoc. dr. Kamber Kamberi për mbulimin e shpenzimeve për konferencë Download
Vendim për miratimin e pjesshëm të kërkesës së prof. Dafinë Kaçuri për pjesëmarrje në konferencën TEGED - Turqi Download
Vendim për miratimin e kërkesës së ass. Yllka Imeri për mbulim të shpenzimeve të ekspedites së studentëve Download
Vendim për refuzimin e kërkesës së paraqitur nga Lirigzon Goçaj për pjesëmarrje në konferencën në Universitetin e Tiranës Download
Vendim për miratimin e Raportit financiar për periudhën janar - mars 2022 Download
Vendim për miratimin e Raportit të Punë së Këshillit Drejtues të UGJFA - së për vitin 2021 Download
Vendim për plotësimin/ndryshimin e vendimit të Këshillit Drejtues me nr. 05/482 të datës 15.03.2022 Download
Vendim për plotësimin/ndryshimin e vendimit nr. 05/484 të datës 15.03.2022 Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit për ndalimin e perdorimit të salles së Fakultetit të Edukimit për aktivitete sportive Download
Vendim për refuzimin e kërkesë së prof. Agon Kokaj për mbështetje financiare për pjesëmarrje në konferencë shkencore Download
Vendim për refuzimin e kërkesës së ass. Zamira Gashi Shatri për mbështetje financiare për rimbursim të mjeteve për punime shkencore Download
Vendim për mbulimin e shpenzimeve për anëtarësimin e UGJFA - së në AUF Download
Vendim për kompensim të qëndrimit në Belgjikë të ass. Bekim Sejdiut dhe ass. Bylbyl Kadriajt dhe studentëve Download
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve të vizites studentore në Korçë Download
Decision 05 - 231 - For the approval of the request for the coverage of expenses for the membership of UGJFA in UNIMED Download
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për financimin e aktivitetit studentor për kampanjën vetëdijësuese për personat e moshuar Download
Decision on the establishment of the Commission for the finalization of the annual work report Download
Vendim për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Melinda Mula si Prorektore për Buxhet dhe Financa Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi për dorëheqje nga pozita e Prorektorit për Buxhet dhe Financa Download
Vendim për miratimin e propozimit të Senatit për stimulimin e Punëtorit Shkencor për vitin 2021, për Prof. ass. Dr. Fitor Ollomani Download
Vendim për themelimin e Komisionit për çështje statut-are si komision këshillëdhënës për Këshillin Drejtues Download
Vendim për kriteret e paraqitjes së kërkesave për mbështetje financiare-drejtuar Këshillit Drejtues Download
Vendim për miratimin e ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për të ardhura të personelit akademik Download
Decision 05 - 229 - For the establishment of the commission for the harmonization of regulations in accordance with the University's statute Download
Vendim për miratimin e raportit financiar për vitin 2021 Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-2266 i datës 18 dhjetor 2019 Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-594 i datës 21.10.2019 për kompensimin e komisioneve Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-53 i datës 12.01.2021 për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrësit në Konferencën e XI-të Download
Vendim për anulimin e vendimit 05-1856 për mbështetje financiare për ribotim të librit -Bazat e Shkencave Natyrore Eksperimentale- Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1852 për mbulim të shpenzimeve për pjesëmarrje në Konferencën e mbajtur me 13 dhjetor 2019 Download
Vendim për miratimin e raportit nëntëmujor financiar 2021 Download
Vendim për refuzimin e kërkesës për mbështetje financiare - fushata për kancer të Gjirit Download
Vendim për refuzimin e kërkesës për shfrytëzimin e sallës së sporteve Download
Vendim për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve të anëtarësimit të Universitetit në EUA Download
Vendim për pagesën e studentes senatore dhe studentit kryetar i Parlamentit studentor Download
Vendim për vlerën e bursës universitare për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim për formimin e Komisionit për ndarjen e bursave universitare 2021-2022 në UFAGJ Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1519 Download
Vendim për shfuqizimin e vendimit 05-1205, për vizitë studimore në Turqi Download
Vendim për emërimin e anëtarëve të KD - së nga MASHT - ti Download
Vendim për miratimin e plotësim - ndryshimit të Rregullores për të ardhura personale për personel akademik Download
Vendim për zgjedhjen e Znj. Vjosa Mullatahiri, si Kryesuese e Këshillit Drejtues Download
Vendim për zgjedhjen e Z. Agon Haxhikadrisë, si Zëvëndës Kryesues i Këshillit Drejtues Download
Decision 05 - 1205 - The study visit to Antalya University in Turkey is approved Download
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Sazan Kryeziu si Prorektor për Mësim dhe Çështje të Studentëve Download
Vendim për zgjedhjen e Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj si Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte Download
Vendim për refuzimin e kërkesës së federatës se sporteve Universitare Download
Vendim për pagesën e studentëve tutorë Download
Vendim, formohet komisioni për propozimin e planifikimit të buxhetit në bazë të kontratës kolektive Download
Vendim për dhënien e mirënjohjes së rektorit të UFAGJ, prof. ass. Dr. Artan Nimani Download
Vendim , miratohet propozimi i Rektorit për rizgjedhjen e Sekretarit të përgjithshëm në Universitet Download
Vendim, miratohet raporti i Buxhetit për tre mujorin e parë të vitit 2021 Janar-Mars Download
Vendim për formimin e komisionit Qendror Zgjedhor për Zgjedhjet e Studentëve Download
Vendim për ndarjen e mjeteve buxhetore për fushatë zgjedhore Download
Vendim për shpallen e zgjedhjeve të studentëve Maj 2021 Download
Vendim, miratohet plani i veprimit të parlamentit studentor Download
Vendim , miratohet mbulimi i shpenzimeve të anëtarësimit në American Council on Education-ACE Download
Vendim , miratohet kërkesa e studentëve të Fakultetit të Mjekësisë për vizitë në Tiranë Download
Vendim , miratohet kërkesa e pranuar nga Prof.Behxhet Gaxhiqi Download
Vendim për miratimin e raportit të punës së Këshillit Drejtues për vitin 2020 Download
Vendim , refuzohet kërkesa nga Prof.Sejdi Sejdiu Download
Decision on the approval of the request for coverage of expenses in the amount of 100 euros for each participant in the "XI International Conference on Language and Social Sciences" Download
Decision on supplementing and amending the decision no.05 / 1405 dated 04/10/2019 of the Steering Council of UFAGJ Download
Decision approving the request for reimbursement of English translation costs of the SER Download
Decision approving the request for the organization of the Holocaust Remembrance Day at UFAGJ Download
Decision on the approval of the UFAGJ Budget Report for 2020 Download
Vendim për zgjedhjen e Prof.Ass.Dr. Laura Naka, Prorektore për zhvillim akademik dhe ngritje të cilësisë në UFAGJ Download
Vendim për miratimin e logos, stemës dhe flamurit të Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë Download
Decision for the Election of Prof. Ass.Dr. Laura Naka as Vice Rector for Academic Development and Quality Enhancement Download
Decision on the approval of the announcement of the competition for the Coat of Arms and the Flag of UFAGJ Download
Decision on the establishment of the Statutory Commission of UFAGJ Download
Decision on the approval of the Regulation of the University Center for psycho-social counseling Download
Decision on the approval of the Strategic Plan and Action Plan for 2021-2025 Download
Decision to stimulate the employee of the year by the administrative staff of UGJFA Download
Decision on the establishment of the University Center for Psychosocial Counseling Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the regulation for the University Center for Psycho-Social Counseling of UGJFA Download
Decision on the approval of the regulation on the principles and structure of the Didactic Center in UGJFA Download
Decision on the functioning of the offices in the administration of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision for the senator student Florentina Berisha Download
Decision on approval of the request with no. 05/1859 of the student Arta Malota for financial support for the realization of the university magazine "Ardhmëria" Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Assoc. Dr. Hilmi Hoxha Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 for the stimulation of the scientific work of Prof. Assoc. Dr. Haxhi Kamberi Download
Decision on approval of the proposal of the Council for Science with no. 05/1879 to stimulate the scientific work of Ass. Zamira Gashi Download
Decision on the appointment of Prof. Assoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi as a member of the Ethics Council of UGJFA Download
Decision on approval of the request with no. 05/1849 by Prof. Assoc. Dr. Idriz Berisha to cover the cost of publishing the monograph "Systematic manifestations in rheumatoid arthritis" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1861, by Prof. Ass. Dr. Artan Nimani to cover the costs of publishing the monograph "Global financial crisis and effects in Kosovo" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1848, by Prof. Assoc. Dr. Haxhi Kamberi to cover the costs of publishing the monograph Download
Decision on approval of the request with no. 05/1862 by Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina for financial support of the publication of the university textbook "Teaching Theory" Download
Decision on approval of the request with no. 05/1867 by Prof. Assoc. Dr. Lulzim Zeneli to cover the cost of publishing the monograph "Toxicology of metals" Download
Decision amending the Regulation on personal income of academic staff, allowances, functions and permanent commissions in UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on the Ombudsman of UGJFA Download
Decision on the appointment of Prof. Dr. Bajram Nuraj as Ombudsman of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision to amend the Code of Ethics Download
Decision on the approval of the rules of procedure of the Center for Career Development Download
Decision on approval of the regulation on Supervision of the Implementation of the Strategic Plan Download
Decision on the approval of the regulation for the engagement of students for practical work Download
Decision on the approval of the regulation on the establishment of the Advisory Committee on statutory issues Download
Decision on the approval of the request of Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha is a teacher at the Faculty of Medicine Download
Decision approving the request of the Committee for Science and Research Activities Download
Decision to approve the request of the Student Parliament for the anti-Covid awareness campaign Download
Decision to allow the publication of the book: "Shtejfën Gjeqovi and the Kanun of Lekë Dukagjini" Download
Decision to allow the publication of the book: "Poetics of children's literature" Download
Decision to allow the publication of the book: "Evaluation of the acute effects of airway pollution on respiratory and cardiovascular diseases" Download
Decision to announce the notification for exemption from payment of UGJFA students for the academic year 2019/2020 according to certain categories Download
Decision on awarding scholarships for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the request of the Center for Excellence and Teaching and the Career office for financial support for the organization of training of new staff Download
Decision to allow the publication of the book: "Causes of violence in children" Download
Decision on recruitment of academic staff for the needs of academic units Download
Decision on allowing as a separate publication, the publication of the book entitled: "New criminal phenomena in Kosovar society-anthropological and criminological overview" Download
Decision for abrogation of the decision with no.01 / 394 dated 23.03.2020 Download
Decision on the approval of the request of Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra, for financial support of the translation and publication of the book: "Deherorized Heroines" Download
Decision for the height of the prize "Din Mehmeti" Download
Decision on the functioning of the Faculty of Social Sciences within the institutional framework of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the Approval of the strategy of the University of Gjakova "Fehmi Agani" for Internationalization in the period 2020 – 2025 Download
Decision on supplementing the Regulation on the work of the Steering Council of the University of Gjakova Download
Decision on the appointment of the Central Commission for Quality Assurance Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting general normative acts on the organization, the manner of management of the University Health Center of UGJFA Download
Decision on the establishment of the University Health Center of UGJFA Download
Decision on the approval of the Rector's request for allocation of funds from the category of subsidies from the 2020 budget for the payment of interns Download
Decision on re-election of the Deputy Chairman of the Steering Council of UGJFA Download
Decision on re-election of the Chairman of the Steering Council of UGJFA Download
Decision on the approval of the Annual Financial Report for 2019 in UGJFA Download
Decision to establish the International Scientific Journal Journal of Social Education and Interdisciplinary Science (JSEIS) within the UGJFA Download
Decision on the approval of the request of the Literary Club of UGJFA students, "Pen Traces" Download
Decision on the establishment of the Institute for Environment and Health within the UGJFA Download
Decision on changing and amending the SC decision of UGJFA - no. 05/1493 dated 09/10/2019 Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on the principles of functioning of the institutes in UGJFA Download
Decision on the implementation of electronic communication standards within the official network of UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on the compensation of commissions established at the level of UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation on Personal Income of academic staff, allowances for functions, honoraria and permanent commissions in UGJFA Download
Decision on the approval of the request of Prof.Assoc.Dr.Kamber Kamberi-Dean of FF, Prof.Ass.Dr.Labinot Berisha-teacher, PhD. Yllka Imeri and PhD Saranda Buzhala Download
Decision on the establishment of the Commission for Budget Planning for 2020 and the Medium Term Budget Framework of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation for the Publishing House of UGJFA Download
Decision on the design and development of the new content of the official website of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Center for Career Development and Alumni in UGJFA Download
Decision on Drafting Strategic Plans of academic units Download
Decision on the appointment of the Commission for the allocation of university scholarships to UGJFA students Download
Decision on the establishment of the Commission for Drafting the Strategic Plan for Quality Assurance in UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for supplementing and amending the Code of Ethics of UGJFA based on the standards of KAA Download
Decision nOn the Establishment of the Quality Assurance Office Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Strategic Plan for the Internationalization of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation for scientific research activities of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Didactic Center at UGJFA Download
Decision on the establishment of the Central University Library in UGJFA Download
The Commission for drafting the Regulation for the International Summer University in UGJFA is established Download
Decision on supplementing the composition of the Commission for drafting the Draft Statute of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on Systematization of jobs in the Administration of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Unified Manual of the package of legal and sub-legal acts for the employment of academic and administrative staff Download
Decision on the establishment of the Publishing House in UGJFA Download
Decision on the establishment of the Office for Projects in UGJFA Download
Decision on the establishment of the International Summer University in UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Strategic Plan, Organogram and Regulation for the functioning of the University Library of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Student Handbook Download
Decision for the established commission for drafting the Strategic Plan of UGJFA 2020-2025 Download
Decision on awarding scholarships for the academic year 2019/2020 Download
Decision for exemption from payment of the semester for the academic year 2018/2019 Download
Decision on amending the "Rules and Procedures for General Elections in UGJFA" Download
Decision on coverage of expenses - AUF Download
Decision on financing the election campaign of UGJ students Download
The decision of the Board of Directors for the formation of the CEC for student elections Download
Decision on the election of the Deputy Chairman of the SC Download
Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD të UGJ Download
MESC decision on the appointment of members of the UGJFA SC Download
Decision on the election of four members of the SC from the regular academic staff of UGJFA Download
Decision on the appointment of the temporary commission for drafting the strategic plan (31.08.2017) Download
Decision on the appointment of the ad hoc commission for drafting the strategic plan Download
tp-bottom