Zgjedhjet studentore


1. Njoftimi për zgjedhjet studentore
2. Vendimi i KD-së për zgjedhjet studentore
3. Rregullore për zgjedhjet studentore
4. Plani dinamik për zgjedhjet studentore
5. “Organizatat studentore janë të obliguara që listën e deklaratave mbështetëse, të plotësuar me nënshkrimet mbështetëse të studentëve t’i dorëzojnë në KQZ në mënyrë fizike. Gjithashtu, listat dorëzohen edhe në mënyrë elektronike në adresën: [email protected] . Për ta shkarkuar klikoni këtu: Lista e deklaratave mbështetëse
6. Vendim për financimin e fushatës zgjedhore të studentëve
7. Njoftim për aplikim në zgjedhje
8. Aplikacion për certifikim
9. Ankesat për listat e studentëve
10. Listat e studentëve me të drejtë vote:
11. Thirrje për shprehjen e interesit për monitorim
12. Vendim për shtyrje të aktiviteteve
13. Forma për kandidim të kandidatëve për këshilla të fakulteteve
14. Njoftim për certifikimin e OS
15. Vendim për certifikimin e OS
16. Njoftim - Si të votoni dhe listat e kandidatëve
17. Rezultatet preliminare për Këshilla të studentëve
18. Rezultatet preliminare për Parlament të Studentëve
19. Rezultatet përfundimtare
20. Vendim mbi shtyrjen e mbledhjes konstituive të PS
21. Vendimi mbi mbledhjen për konstituimin e PS
22. Konstituimi i PS