lajm

Vendimin për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2017/2018, pas shqyrtimit te ankesave

15/11/2018