Njoftim për pushim për festë zyrtare

Njoftim për pushim për festë zyrtare

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës,shpallet ditë pushimi:

E Hënë, 25 Maj 2020 - Bajrami i Madh

tp-bottom