Njoftim për pushim për festë zyrtare

Njoftim për pushim për festë zyrtare

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës,shpallet ditë pushimi:

E Premte, 01 Maj 2020, Dita Ndërkombëtare e Punës

E Hënë, 11 Maj 2020, Dita e Evropës.

tp-bottom