Konkurs për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studime themelore – baçelor në vitin akademik 2020/2021

Konkurs për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studime themelore – baçelor në vitin akademik 2020/2021

Konkursi

tp-bottom