Senati i Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” mban mbledhjen e radhës

Senati i Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” mban mbledhjen e radhës

Më 09 tetor 2020 mbahet mbledhja e Senatit në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”. Anëtarët e Senatit diskutuan dhe shqyrtuan pikat e rendit të ditës, të cilat i miratuan njëzëri:

  • Lejoi hapjen e afatit të tetorit për dy provime;
  • Vendosi që fillimi i vitit akademik për studentët e vitit të parë të jetë më 15 tetor;
  • Miratoi shpalljen e konkursit për vendet e lira për studentë në afatin e dytë nga 15 tetori;
  • Miratoi listat e propozimeve për angazhimin e stafit akademik.  

Fotot e lajmit

tp-bottom