Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Argnis Hoxha
Kryetar i Parlamentit, Senator Ex-officio 

Dervish Sahitaj
Sekretar i Përgjithshëm 

Biondina Morina
Nënkryetare për çështje akademike

Selmir Gashini
Nënkryetar për pakica dhe minoritete

Luan Gjugja
Senator

Duresa Hajdari
Anëtar

Qendrim Ukaj
Anëtar

Milot Sejdia
Anëtar

Elsa Duraku
Anëtar

Përparim Gutaj
Anëtar

Roza Gashi
Anëtare

Emanuel Preqi
Anëtar