Vendimet e Rektorit

Vendim për formimin e Komisionit Profesional për përgatitjen e programit të ri studimor për Fakultetin e Studimeve Sociale pdf