Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Miranda Lushaj
Kryetar i Parlamentit, Senatore Ex-officio 

Leomir Smajli
Sekretar i Përgjithshëm 

Drilona Ethemi
Nënkryetar i parë

Anita Gjini
Nënkryetar i dytë

Urim Shoshaj
Senator

Mimoza Raja 
Anëtare

Ardit Halili
Anëtar

Valmir Tafaj
Anëtar