Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në bazë të nevojave të Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2019/2020:

Konkursi

tp-bottom