Bulletins

Title Document
Buletini Fakulteti i Shkencave Sociale 28.02.2024 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Mjekësisë 27.02.2024 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Edukimit 23.02.2024 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Faculty of Medicine Bulletin 26.01.2024 (for the engagement of external collaborators) Download
Faculty of Education Bulletin 26.01.2024 (for the engagement of external collaborators) Download
Faculty of Philology Bulletin 24.01.2024 (for the engagement of external collaborators) Download
Bulletin of the Faculty of Social Sciences 23.01.2024 (for the engagement of external collaborators) Download
Buletini Fakulteti i Shkencave Sociale 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Edukimit 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Filologjisë 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Mjekësisë 02.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 11.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 10.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 09.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 06.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 01.08.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 17.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 14.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 14.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 12.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 12.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.10.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 26.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 28.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 27.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.07.2022 Download
tp-bottom