Bulletins

Title Document
Buletini Fakulteti i Shkencave Sociale 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Edukimit 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Filologjisë 03.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini Fakulteti i Mjekësisë 02.11.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 11.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 10.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 09.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 06.10.2023 (për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm) Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 01.08.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 17.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 14.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 14.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 12.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 12.07.2023 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.10.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 26.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 28.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 27.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.07.2022 Download
tp-bottom