Bulletins

Title Document
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.10.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Shkencave Sociale 26.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Mjekësisë 28.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Edukimit 27.07.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 27.07.2022 Download
tp-bottom