Ambasada Austriake në Prishtinë hap thirrjen për bursën kërkimore GO Styria në Universitetin e Graz-it në Austri

Ambasada Austriake në Prishtinë hap thirrjen për bursën kërkimore GO Styria në Universitetin e Graz-it në Austri

Ambasada e Austrisë në Prishtinë ka hapur thirrjen për bursën kërkimore GO Styria që lejon studentët dhe PostDocs të ndërmarrin një qëndrim kërkimor në Universitetin e Grazit në Austri

Go Styria është një skemë bursash për studentë të shquar nga Evropa Juglindore, e mbështetur nga financimi nga Provinca e Styria. Skema jep grante për periudha të lëvizshmërisë kërkimore në Universitetin e Grazit nga studentë master, studentë të doktoraturës dhe pas-doktorë nga Evropa Juglindore.

Rajonet e targetuara janë; Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Greqia, Hungaria, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania, Serbia, Sllovenia, Turqia. Periudha e hulumtimit do të zgjasë 4 muaj në semestrin e verës 2024. Kandidatëve të përzgjedhur për programin do t'u jepet mundësia për një periudhë kërkimore në Universitetin e Grazit në mënyrë që më pas të vazhdojnë dhe të përfundojnë studimet/kërkimet e tyre në universitetet e tyre të origjinës.

Kush mund të aplikoj?

Studentët MASTER DHE DOKTOR:

• të cilët janë regjistruar në një universitet të akredituar në rajonin e synuar aktualisht si dhe në 2023/24.

• tashmë janë duke punuar në temën e masterit ose doktoraturës

POST-DOC:

• të cilët janë anëtarë të stafit akademik në një universitet të akredituar në rajonin e synuar

• përfundimi i doktoratës nuk duhet të jetë më i vjetër se 1 vit në momentin e aplikimit.

 

Detajet mbi thirrjen e programit janë të disponueshme në faqen e internetit të programit:

https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/go-styria-scholarship-programme/

Kontaktoni poashtu për detaje: 

Koordinatori i programit Master/PhD: Mag. Christa Grassauer, Tel. 0316/380-1254, [email protected]

Koordinatorja e programit Post Docs: Mediha Ohranovic BA MA, Tel 0316/380-2214, [email protected]

 

Article Gallery

tp-bottom