Njoftim rreth orarit për provimin pranues (afati i dytë) në UFAGJ

Njoftim rreth orarit për provimin pranues (afati i dytë) në UFAGJ

 🛎️ Të nderuar maturantë,

Ju rikujtojmë se provimi pranues (afati i dytë) mbahet nesër me datë 15.09.2023, në objektet e fakulteve përkatëse, sipas ndarjes nëpër salla dhe këtij orari:

 

➡️ 1. Fakulteti i Edukimit (provimi mbahet në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë)

Programi Fillor në ora 09:00  - lista e kandidatëve nëpër salla
 
Programi Parashkollor në ora 09:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 
➡️ 2. Fakulteti i Filologjisë (provimi mbahet në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë)

Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në ora 11:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 
Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim në ora 11:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 

➡️ 3. Fakulteti i Mjekësisë (provimi mbahet në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

Programi Infermieri në ora 09:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 
Programi Shëndet Publik në ora 12:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 
Programi Fizioterapi në ora 12:00 - lista e kandidatëve nëpër salla

Programi Menaxhim Shëndetësor (Master) në ora 09:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 
➡️ 4. Fakulteti i Shkencave Sociale (provimi mbahet në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë)

Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale në ora 10:00 - lista e kandidatëve nëpër salla
 

🛑 Të gjithë kandidatët në provim pranues duhet të posedojnë dokument të identifikimit dhe konfirmimin e aplikimit, pa të cilat nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.

❌ Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet përdorimi i telefonave celularë!

 

tp-bottom