Universiteti “Fehmi Agani” bashkëorganizon Konferencën Ndërkombëtare për Shkenca Ekonomike dhe Sociale E&SS 2023

Universiteti “Fehmi Agani” bashkëorganizon Konferencën Ndërkombëtare për Shkenca Ekonomike dhe Sociale E&SS 2023

Universiteti i Bukureshtit, Universiteti i Shkencave të Aplikuara Vilnius, Universiteti i Shkencave të Qipros, Universiteti Daugavpils, Universiteti “Fehmi Agani” i Gjakovës, Universiteti Kombëtar Pedagogjik Kazak me emrin Abay Kunanbayev, Universiteti i Roehampton, Fondacioni InnovaSteps, Universiteti Vytautas Magnus, Kolegji Lahore për Gratë dhe Politekniku i Guardës ju fton të merrni pjesë në edicionin e 10-të të Konferencës Ndërkombëtare për Shkenca Ekonomike dhe Sociale (E&SS 2023b).

ECLSS është një konsorcium akademik ndërkombëtar i cili organizon ngjarje shkencore, lidh partnerët me memorandume dhe projekte dhe ofron botime që mbulojnë domenet dhe titujt kryesorë të disiplinave sociale. Misioni i ECLSS është të sigurojë një platformë për studiuesit, akademikët si dhe profesionistë të tjerë nga e gjithë bota për të paraqitur rezultatet e tyre të kërkimit në Shkenca Sociale. Kjo konferencë gjithashtu ofron mundësi të shkëlqyera për pjesëmarrësit që të shkëmbejnë ide, ekspertizë dhe përvoja të reja, të krijojnë marrëdhënie biznesi ose kërkimore dhe të gjejnë partnerë për bashkëpunim në të ardhmen.

Këtë vit, Konferenca do të zhvillohet në një platformë ONLINE, dhe seancat do të jenë si pjesëmarrje virtuale në ZOOM.

Gjuhët e E&SS 2023b, Bukuresht, Rumani janë rumanishtja, anglishtja, polonishtja, shqipja dhe turqishtja.

Punimet e paraqitura në kongres do të botohen si në librin Abstrakt ashtu edhe në Procedurat. Gjithashtu, në përputhje me rregullat e publikimit të revistave përkatëse, publikimet do të ofrohen në revista të indeksuara në Web of Science.

Qëllimi i konferencës sonë është gjithashtu të mbështesë, inkurajojë dhe ofrojë një platformë për kërkuesit e rinj që të prezantojnë kërkimin e tyre, të rrjetëzohen brenda komunitetit ndërkombëtar të studiuesve të tjerë të rinj dhe të kërkojnë njohuri dhe këshilla të studiuesve të vjetër të suksesshëm gjatë konferencës.

Për më shumë informohuni në:  https://eclss.org/bucharest/

Article Gallery

tp-bottom