Hapet thirrja për Universiteti Veror i Biznesit të Qëndrueshëm Silesian

Hapet thirrja për Universiteti Veror i Biznesit të Qëndrueshëm Silesian

Universiteti Veror i Biznesit të Qëndrueshëm Silesian është një program arsimor gjithëpërfshirës që synon fuqizimin e studentëve me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të nxitur praktikat e qëndrueshme të biznesit në shekullin e 21-të. Ky program veror u ofron studentëve një mundësi unike për të mësuar nga ekspertë të industrisë dhe profesionistë me përvojë, të cilët do të ndajnë njohuritë dhe ekspertizën e tyre mbi një sërë temash që lidhen me biznesin e qëndrueshëm.

Ai zhvillohet në datat 17-29 korrik 2023.

Gjatë gjithë programit, studentët do të marrin pjesë në leksione interaktive, diskutime në grup, studime rasti dhe aktivitete praktike, të gjitha që synojnë t'i ndihmojnë ata të zhvillojnë një kuptim të thellë të koncepteve dhe strategjive kryesore për promovimin e praktikave të qëndrueshme të biznesit. Temat e mbuluara përfshijnë menaxhimin e qëndrueshëm të zinxhirit të furnizimit, operacionet e përgjegjshme për mjedisin, marketingun me përgjegjësi shoqërore dhe më shumë.

Universiteti Veror i Biznesit të Qëndrueshëm Silesian është krijuar për studentët që janë të apasionuar pas qëndrueshmërisë dhe që duan të kenë një ndikim pozitiv në botë. Pavarësisht nëse jeni student universitar apo i diplomuar, ky program do t'ju ofrojë njohuritë dhe aftësitë që ju nevojiten për të pasur sukses në një peizazh biznesi që ndryshon me shpejtësi. Pra, nëse jeni duke kërkuar të çoni njohuritë tuaja për biznesin e qëndrueshëm në një nivel tjetër, ky program veror është mundësia e përsosur!

Gjithë studentët ftohen të aplikojnë, por përparësi të pranimit kane ata të programit master “Menaxhimi shëndetsor”.

Studentët që e fitojnë mundësinë për të qenë pjesë e këtij universiteti verorë do të përfitojnë pjesmarrën pandonjë pagesë si dhe mbështetje prej 3500.00 zlota plolake (773.80 Euro me kursin e dates 10.05.2023) për mbulim të shpenzimeve të udhëtimit, vizës, akomodimit dhe ushqimit gjatë qëndrimit një javor në WSB University.

Aplikimi bëhet në linkun:

https://wsb.edu.pl/en/admissions/silesian-sustainable-business-summer-university/registration

Më shumë informata rreth programit:

https://wsb.edu.pl/en/admissions/silesian-sustainable-business-summer-university/course-information

Dita e fundit për aplikim: 26 maj 2023

Luten të gjitha ata që aplikojnë, që të dergojnë një email informues tek Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar në emailat: [email protected] dhe [email protected]

Suksese!

Article Gallery

tp-bottom