U mbajt sesioni informues për trajnimin në Marketing Digjital dhe Shkathtësi të Buta

U mbajt sesioni informues për trajnimin në Marketing Digjital dhe Shkathtësi të Buta

U mbajt sot në Fakultetin e Edukimi sesioni informues rreth trajnimit “Marketingu Digjital dhe shkathtësitë e buta”.

Fjalën hyrëse e mbajti Prof. Ass. Dr. Laura Naka Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Ngritje të Cilësisë dhe përkrahu këtë  iniciative i cili mundësohet  në kuadër të Programit Youth Online and Updard të Projektit për Ekonominë Digjitale të Kosovës (KODE) i cili zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga Banka Botërore.

Poashtu nga Polar Bear Agency, zn. Diora Binxhiu prezantoj këtë mundësi unike për të rinjtë që të fitojnë ose përmirësojnë njohuritë e tyre mbi këtë fushë dhe të fitojnë shkathtësi të reja. Poashtu u ndan informata për modulet qe do te ndiqen, koha e trajnimit, kohëzgjatja dhe certifikimi.

Programi do t’u ofrohet 4 grupeve praj 20 pjesëmarrës.

Ky trajnim ka afërsisht 210 orë të cilat mbulojnë shkathtësitë teknike për marketingun digjital dhe module për shkathtësi të buta. Secili grup do të marrë gjithashtu të paktën 9 orë trajnime, menotirm dhe këshillim.


Programi i Trajnimit të Markeingut Digjital është FALAS.

 

  • Për me shumë informata klikoni këtu.

            Data e mbylljes së aplikimit: 13.05.2022

 

Article Gallery

tp-bottom