Konkurs plotësues për angazhim me honorar të personelit akademik në UGJFA

Konkurs plotësues për angazhim me honorar të personelit akademik në UGJFA

Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”,  për semestrin veror, të vitit akademik 2021/2022

Konkursi

tp-bottom