Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2022

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2022

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Janarit 2022 do jetë i hapur nga data 14 janar - 22 janar 2022. Ndërsa, provimet mbahen nga 24 janar - 15 shkurt 2022 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom