Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të jashtëm

Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të jashtëm

Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”,  për semestrin dimëror, të vitit akademik 2020/2021.

Konkursi

tp-bottom