Ftesë - Rrjeti i Universiteteve të Detit të Zi BSUN,  kurs Master mbi Rritjen Blu: Mikrobiologjia dhe Inxhinieria Gjenetike

Ftesë - Rrjeti i Universiteteve të Detit të Zi BSUN, kurs Master mbi Rritjen Blu: Mikrobiologjia dhe Inxhinieria Gjenetike

Jemi shumë të kënaqur të shpallim Kursin Master BSUN mbi Rritjen Blu, që fillon me një temë shumë interesante mbi Mikrobiologjinë dhe Inxhinierinë Gjenetike!

Data: 7 dhe 8 Prill, 2021 Vendi: Në internet

(10:00 - 12:00 EEST / GMT +3)

 

Ftesa ju drejtohet studentëve, studiuesve dhe profesorëve nga departamentet e interesuara.

Më shumë informacion mund të gjeni në këtë link.

 

Do të lëshojmë certifikata të pjesëmarrjes vetëm për pjesëmarrësit e regjistruar.

 

Formulari i regjistrimit mund të gjendet këtu.

 

Për më shumë detaje, ekipi i Rrjetit të Universiteteve të Detit të Zi - Sekretariati i Përhershëm Ndërkombëtar Prof. Dr. Eden MAMUT mbetet në dispozicionin tuaj!

Article Gallery

tp-bottom