Zyra për Çështje Akademike

Abedin Sadrija
Zyrtar i lartë për arsim
+383 (0) 38 200 20 829
Donika Xharra
Zyrtare për Diploma
+383 (0) 38 200 20 845
tp-bottom