Zyra e Teknologjisë Informative

Zyra e Teknologjisë Informative në Universitetin e Gjakovës "Fehmi Agani" kryen të gjitha punët rreth shërbimeve për TI.

Detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj zyre janë:
  • Administrimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes së Universitetit;
  • Administrimi i Sistemit Elektronikë për Menaxhimin e Studentëve - SEMS;
  • Administrimi dhe mirëmbajtja e rrjetit kompjuterikë në Universitet;
  • Planifikimi dhe zbatimi i strategjive rreth Teknologjisë Informative;
  • Krijimi i ID kartelave për stafin akademik, administrativ dhe për studentët e Universitetit etj;

Në këtë zyrë punon:
rektori

Arbër Krypa

Zyrtar për TI

mob

+383 (0) 38 200 20 808

cv