Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar

Njoftim rreth fotografimit për studentët e transferuar


Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" që kanë bërë kërkesë për ndërrim programi brenda fakultetit dhe studentët që kanë bërë kërkesë për transfer nga UP në UGJFA, se fotografimi për ID kartela do të bëhet nga data 23.02.2019 deri me 28.02.2019 deri në ora 11:00 në zyrën e IT-së në Rektorat.

tp-bottom