Prorektorët

rektori

Prof.Dr. Januz Bunjaku

Prorektor për Buxhet dhe Financa

mob

038 200 20 810

email

[email protected]

rektori

Prof.Ass.Dr. Mimoza Dushi

Prorektore për Mësimdhënie, Çështje për studentë dhe Kërkime shkencore

mob

038 200 20 832

email

[email protected]